Najważniejszy element funkcjonowania domu to stały dostęp do bieżącej wody. Dlatego tak ważne jest sprawne i niezawodne wykonanie przyłącza wodociągowego, umożliwiającego podłączenie każdego budynku (mieszkalnego lub użytkowego) do istniejącej sieci. Nasza firma zajmuje się także montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych, dzięki czemu możemy kompleksowo i profesjonalnie przeprowadzić wszystkie niezbędne prace sanitarne związane z finalizacją inwestycji w nową nieruchomość. Warto pamiętać, że stworzenie przyłącza wodociągowego wymaga obowiązkowego pozwolenia oraz specjalistycznej dokumentacji projektowej.

Pomagamy Państwu w pomyślnym rozwiązaniu wszystkich formalności. Na samym początku właściciel działki musi złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym, aby otrzymać mapę zasadniczą, na podstawie której najbliższy zakład wodociągowo-kanalizacyjny przedstawi indywidualne warunki techniczne wykonania takiej budowy.

Jak zrealizować budowę przyłącza wodociągowego?

Poprawnie zrealizowany plan przyłącza wodociągowego umożliwi bezpieczne doprowadzenie bieżącej wody do budynku. Nasze zadanie będzie polegać na połączeniu kanału sanitarnego (lub publicznego wodociągu) z gotową instalacją w domu. Stosujemy polietylenowe rury przyłączowe, samozaciskowe kształtki z uszczelkami oraz zawory. Wszystkie te elementy gwarantują niezawodną pracę całej sieci, nie wpływając negatywnie na jakość wody. W trakcie finalizacji projektu wyposażamy przyłącze wodociągowe w studzienkę rewizyjną na terenie działki. Wszystkie konstrukcje są łączone w wykopach sanitarnych. Mamy niezbędne usprawnienia, które pozwalają na przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej.